Saxtakstol

Saxtakstol

Saxtakstol är en takstol som bygger på samma princip som fackverkstakstolen men ger mycket mer rymd invändigt då innertaket inte är rakt utan något lägra lutning än yttertaket, den inre vinkeln är ca 10 grader lägre än den yttre. Saxtakstolen isoleras på samma sätt som en fackverkstakstol där utrymmet för installationer och mindre förvaring byts mot en större rymd och invändig takhöjd. 

Fördelar med saxtakstol

  • Smidigt att dra installationer längs balkarna, exempelvis ventilationer.
  • Enklare konstruktion stil. 

Snözon

Vi följer Boverkets regler rent juridiskt för att bedöma rätt snölast för respektive takstol. Boverket har delat upp landet i snözoner för att det faller olika mängd snö och är olika medeltemperaturer i vårt avlånga land. Snözonerna visas på en karta på boverkets hemsida och går från 1,0 – 5,5 kN/m² där 1,0 är längst ner i sydvästra Skåne och 5,5 är uppe i bergen i högt upp över havet i norra Sverige. Lasten för snözonerna anges i kraft/last fördelat per kvadratmeter.

Lasten som påverkar byggnationen är direkt beroende på vart man bor och vart byggnaden befinner sig i snözonskartan. Tjock snö som lägger sig på ett hustak innebär en stor last som husets konstruktion ska tåla. När snön töar, och kanske fryser igen, kan denna last dessutom bli ännu tyngre. Därför finns det snözoner som berättar vilka krav som gäller för byggnader beroende på var de ska byggas. Läs mer och se karta med snölastzoner boverket


Vänligen fyll i vårt formulär för önskat mått på din saxtakstol. 

Behöver du hjälp med att fylla i formuläret eller har övriga frågor om mått på din takstol? Kontakta oss här.

Saxtakstolar