Fackverkstakstol

Fackverkstakstol

Fackverkstakstol klassas som Sveriges vanligaste och populäraste takstol även kallad W-takstol eller svensk takstol. Om du vill ge huset en klassisk och modern stil passar denna takstolen utmärkt. Takstolen är också populär till vanliga sadeltak och kan utföras i stora spännvidder och låga till branta lutningar. Ett tak med fackverkstakstol har ett vindsbjälklag om byggnaden ska isoleras. Utrymmet mellan takstolarna kan nyttjas för installationer som ventilation och även mindre förvaring.

Fördelar med fackverkstakstol 

  • Fackverk är bra att använda vid större träkonstruktioner. 
  • Installationer som kan behövas i bygget kan smidigt dras längs fackverkets balkar.

Snözon

Vi följer Boverkets regler rent juridiskt för att bedöma rätt snölast för respektive takstol. Boverket har delat upp landet i snözoner för att det faller olika mängd snö och är olika medeltemperaturer i vårt avlånga land. Snözonerna visas på en karta på boverkets hemsida och går från 1,0 – 5,5 kN/m² där 1,0 är längst ner i sydvästra Skåne och 5,5 är uppe i bergen i högt upp över havet i norra Sverige. Lasten för snözonerna anges i kraft/last fördelat per kvadratmeter.

Lasten som påverkar byggnationen är direkt beroende på vart man bor och vart byggnaden befinner sig i snözonskartan. Tjock snö som lägger sig på ett hustak innebär en stor last som husets konstruktion ska tåla. När snön töar, och kanske fryser igen, kan denna last dessutom bli ännu tyngre. Därför finns det snözoner som berättar vilka krav som gäller för byggnader beroende på var de ska byggas. Läs mer och se karta med snölastzoner boverket


Vänligen fyll i vårt formulär för önskat mått på din fackverkstakstol.

Behöver du hjälp med att fylla i formuläret eller har övriga frågor om mått på din takstol? Kontakta oss här.

Fackverkstakstol