Situationsplan

En situationsplan är en handling som visar fastigheten sett ovanifrån. Situationsplanen ska visa tomten och dess byggnader samt intilliggande fastigheter. Det är viktigt att situationsplanen visar alla existerande byggnader på tomten. Du måste även få med var nya byggnader eller tillbyggnader ska placeras.

Det ska tydligt framgå vilken typ av åtgärd som planeras att göras på fastigheten. Så ska du riva något ska detta också markeras i situationsplanen. Situationsplanen ska även visa byggnadens totalmått och avstånd till fastighetsgränsen.

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta eller baskarta som tillhandahålls av kommunen. Kontakta din kommun för att ta reda på vilken typ av karta du behöver för ditt projekt och beställ ett kartunderlag.

Något bra att veta är att vid ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan. Våra byggingenjörer har lång erfarenhet av dessa typer av bygglovsritningar och hjälper er gärna! Vi erbjuder alltid en personlig kontakt som är med er hela vägen från ansökan till beviljat startbesked.

Vi erbjuder alla våra tjänster till ett fast pris!

*

En situationsplan ska oftast innehålla:

  • Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
  • Byggnadens eller tillbyggnadens placering på tomten
  • Avstånd till tomtgränser
  • Avstånd till annan eventuell allmän väg
  • Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
  • Totalmåttet på den aktuella byggnaden
  • Intilliggande fastigheter
  • Anslutning till vatten och avlopp
  • Visa vilka byggnader som eventuellt ska rivas

*

Vad behöver jag som kund skicka in vid min förfrågan?

Uppge gärna vilken kommun det är som gäller i din förfrågan. Skicka även gärna med enklare skisser eller bilder på dina visioner för ditt projekt. Detta för att vi ska kunna snabba på handläggningstiden så mycket om möjligt.

Vi på Boverk är med dig hela vägen och tar gärna över den större delen av bygglovsprocessen. Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Vi tycker detta är en både rolig och spännande process att få hjälpa våra kunder med och vi är dessutom rikstäckande!

Du är varmt välkommen att ringa oss på 010-603 90 00 eller maila oss på info@boverk.se vid övriga frågor. Våra telefontider är måndag till fredag mellan 08–17.

Få hjälp av mig!

Erik Assarsson
Projektör
Kontakta oss
Maximal filstorlek: 30 MB