Bygglov tillbyggnad

Är det trångt där hemma och finns behovet av fler rum där? Då är det lämpligt att göra en tillbyggnad på huset. Något som är viktigt att känna till är att man alltid behöver ett godkänt bygglov eller en bygganmälan med beviljat startbesked innan byggnationen får starta. Detta gäller alltid vid en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus. Har du koll på om det krävs bygganmälan eller bygglov för ditt planerade projekt? Ansökningsprocessen är generellt samma för både bygglov och bygganmälan. Det är oftast samma uppsättning tillbyggnads ritningar som ska fram. Skillnaden är att en anmälan går under Attefallsreglerna och bryter mot planbestämmelser, som gör att handläggningen hos kommunen är billigare och snabbare.

Ta alltid kontakt med din kommun för att veta om du ska ansöka om en bygganmälan eller ett bygglov. Du behöver även ta reda på om du befinner dig i ett detaljplanerat område och vad som gäller där du bor.

Attefallsreglerna för tillbyggnad finns till för att alla ska kunna bygga till sitt hus med minst 15 kvm oavsett vart man bor. Attefallsregler för tillbyggnad har begränsningar och kriterier som man måste förhålla sig till, här nedan har vi listat punkter som är viktiga att ha i åtanke.

Vi erbjuder alla våra tjänster till ett fast pris!

*

Tillbyggnader som kräver bygganmälan enligt Attefall

Tillbyggnader som kräver bygglov

  • Tillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (yttermått)
  • Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än byggnadshöjden på huset
  • Byggs tillbyggnaden i två våningar är tillbyggnaden begränsad till 7,5 kvm bruttoarea per våningsplan, vilket ger sammanlagt 15 kvm tillbyggnad
  • Ni behöver ett skriftligt medgivande från grannen om tillbyggnaden hamnar närmare än 4,5 m från tomtgräns
  • Tillbyggnaden kräver en anmälan med beviljat startbesked innan arbete påbörjas
  • Tillbyggnader som är större än 15 kvm bruttoarea (yttermått)
  • Tillbyggnaden ställs mot gällande detaljplan och andra kommunala bestämmelser.
  • Detaljplanen bestämmer bland annat hur stor area som får byggas

*

Vad behöver jag som kund skicka in vid min förfrågan?

Uppge gärna vilken kommun det är som gäller i din förfrågan. Skicka även gärna med enklare skisser eller bilder på dina visioner för ditt projekt. Detta för att vi ska kunna snabba på handläggningstiden så mycket om möjligt.

Vi på Boverk är med dig hela vägen och tar gärna över den större delen av bygglovsprocessen. Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Vi tycker detta är en både rolig och spännande process att få hjälpa våra kunder med och vi är dessutom rikstäckande!

Du är varmt välkommen att ringa oss på 010-603 90 00 eller maila oss på  vid övriga frågor. Våra telefontider är måndag till fredag mellan 08–17.

Få hjälp av mig!

Erik Assarsson
Projektör
Kontakta oss
Maximal filstorlek: 30 MB