Takstolsritning

Av estetiska eller praktiska skäl kan det vara lämpligt att byta konstruktionen på taket vid en takrenovering, det vill säga byta ut takstolarna som bär taket. Många hus kan ha dålig avrinning och hantering av vatten på låglutande tak. Därför är det en bra idé vid takrenovering att byta form på taket för att minska fuktbelastning och undvika risk för fuktskador. Vid byte från låglutande tak till sadeltak behövs det nya takstolar och vi hjälper er gärna med dessa ritningar! Det kommer då förmodligen behövas ritningar för både fasadändring och för nya takstolar.

En takstolsritning visar konstruktionen på en takstol samt en beräkning på bärförmågan. Ritningen ska också visa att takets hållfastighet beräknats enligt aktuella konstruktionsregler EKS 11. En beräkning gällande aktuell snözon för fastigheten ska redovisas på ritningen. Hos oss får du takstolsritningarna med bland annat beräkningsunderlag, virkesdimensioner och monteringsanvisningar med dimensioner för spikplåt. Takstolarna kan antingen byggas på plats med spikplåt eller tillverkas i fabrik med pressplåt.

Efter att du mottagit din takstolsritning av oss behöver vi ett godkännande av denna. Det innebär att du som kund behöver se över så att utseendet och alla mått stämmer överens med det du vill ha. Du behöver dock inte lägga energi på att kolla så att det uppfyller alla byggnormer, det har vi självklart redan gjort!

Skulle du ha önskemål om ev. justeringar behöver du ta kontakt med den konstruktör som framställt ritningen. Gör gärna det så snart som möjligt så att dessa önskemål kan justeras. Tänk dock på att det kan vara svårt att göra större ändringar i detta skede och det kan då istället behövas en helt ny ritning. Glöm inte att vi är rikstäckande och kan framställa dina bygglovsritningar oavsett vart i landet du bor. Vi erbjuder dessutom alltid en personlig kontakt som är med er hela vägen från ansökan till beviljat startbesked.

Vi erbjuder alla våra tjänster till ett fast pris!

*

Vad behöver jag som kund skicka in vid min förfrågan?

Uppge gärna vilken kommun det är som gäller i din förfrågan. Skicka även gärna med enklare skisser eller bilder på dina visioner för ditt projekt. Detta för att vi ska kunna snabba på handläggningstiden så mycket om möjligt.

Vi på Boverk är med dig hela vägen och tar gärna över den större delen av bygglovsprocessen. Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Vi tycker detta är en både rolig och spännande process att få hjälpa våra kunder med och vi är dessutom rikstäckande!

Du är varmt välkommen att ringa oss på 010-603 90 00 eller maila oss på info@boverk.se vid övriga frågor. Våra telefontider är måndag till fredag mellan 08–17.

Få hjälp av mig!

Erik Assarsson
Projektör
Kontakta oss
Maximal filstorlek: 30 MB