Bygglov tillbyggnad hus

Tillbyggnad.

Ska ni bygga hus och behöver bygglov för tillbyggnad? Boverk hjälper er med bygglovsritningar.

Behöver jag bygglov för tillbyggnad av hus?

Är det trångt där hemma och finns behovet av fler rum? Då är det lämpligt att göra en tillbyggnad på ditt hus. Något som är viktigt att känna till är att man alltid behöver ett godkänt bygglov eller en bygganmälan med beviljat startbesked innan byggnationen får starta. Detta gäller alltid vid en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

Undersök hos kommunen.

Har du koll på om det krävs bygganmälan eller bygglov för ditt planerade projekt? Ansökningsprocessen är generellt identisk för både bygglov och bygganmälan. Det är oftast samma uppsättning tillbyggnadsritningar som ska läggas fram. Skillnaden är att en anmälan går under attefallsreglerna och bryter mot planbestämmelser, som gör att handläggningen hos kommunen är billigare och snabbare.

Ta alltid kontakt med din kommun för att veta om du ska ansöka om en bygganmälan eller ett bygglov. Du behöver även ta reda på om du befinner dig i ett detaljplanerat område och vad som gäller där du bor.

Attefallsregler för tillbyggnad av hus.

Attefallsreglerna för tillbyggnad finns till för att alla ska kunna bygga till sitt hus med minst 15 kvm oavsett vart man bor. Attefallsregler för tillbyggnad har begränsningar och kriterier som man måste förhålla sig till, här nedan har vi listat punkter som är viktiga att ha i åtanke.

Tillbyggnader som kräver bygganmälan enligt Attefall:

 • Tillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (yttermått)
 • Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än byggnadshöjden på huset
 • Byggs tillbyggnaden i två våningar är tillbyggnaden begränsad till 7,5 kvm bruttoarea per våningsplan, vilket ger sammanlagt 15 kvm tillbyggnad
 • Ni behöver ett skriftligt medgivande från grannen om tillbyggnaden hamnar närmare än 4,5 m från tomtgräns
 • Tillbyggnaden kräver en anmälan med beviljat startbesked innan arbete påbörjas

Tillbyggnader som kräver bygglov:

 • Tillbyggnader som är större än 15 kvm bruttoarea (yttermått)
 • Tillbyggnaden ställs mot gällande detaljplan och andra kommunala bestämmelser.
 • Detaljplanen bestämmer bland annat hur stor area som får byggas

Frågor och svar om hustillbyggnader:

Vad är en tillbyggnad?

Med en tillbyggnad menar man alla de åtgärder som ökar byggnadens volym, detta oberoende av i vilken riktning det sker. Tillbyggnad kan vara påbyggnader, takkupor, utbyggnader och källargrävningar.

Behöver man ett bygglov för en tillbyggnad?

Ja, du behöver i regel oftast ett bygglov för att få göra en tillbyggnad.

Vad är det för skillnad på en tillbyggnad och en påbyggnad?

Tillbyggnad är en ökning av fastighetens grunds, och en påbyggnad är en ny byggnadskomponent som man placerar ovanpå en redan existerande konstruktion.

Vad räcker en Attefallstillbyggnad till?

Med 15 kvm som gäller vid en Attefallstillbyggnad kan du utrusta bostaden med bland annat:

– En stor takkupa
– Ett uterum
– En ny entré
– Större dusch/WC
– Nytt badrum, spaavdelning eller bastu
– Ett större kök eller vardagsrum

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Bygglovsritningar

Från 2.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Konstruktionsritningar

Från 3.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita eget hus