Bygglov för takkupa.

Öka utrymmet ni bor på genom att bygga en takkupa. Kräver takkupa bygglov? Boverk hjälper er med ritningar.

Fördelar med att bygga takkupa.

Ett trevligt sätt att utöka storleken och ljusinsläppet på övervåningen i huset är att bygga en takkupa – men vilka regler är det som gäller? Takkupor är ett väldigt bra sätt att utöka boytan på vindsvåningen på ett 1,5-planshus för att få mer ytor och högre i tak vid en del av vindsvåningen.

Kräver takkupa bygglov?

Takkupor behandlas på samma sätt som tillbyggnader när det kommer till ansökan om bygglov eller bygganmälan. Det finns även takkupor som går under attefallsregler. Reglerna för en bygglovsbefriad takkupa och reglerna för en bygglovspliktig takkupa hittar ni här nedan.

Takkupor som kräver bygganmälan under attefallsregler:

 • Takkuporna får vara max två till antalet och får högst uppta halva takfallet. Finns det redan en takkupa får ni endast bygga en till.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Ingrepp på den bärande konstruktionen omfattar bl.a. ändring av takstolar. Detta innebär att takkupor under attefallsregler oftast byggs mellan takstolar.
 • Innan arbetet kan påbörjas måste du ha fått ett startbesked.

Takkupor som kräver bygglov eller anmälan:

 • Bygglov för takkupa behandlas i de flesta kommuner på samma sätt som en tillbyggnad. Ta kontakt med er respektive kommun för att ta reda på om ni behöver göra en bygganmälan eller ansöka om bygglov.
 • Takkupa som är mindre eller 15 kvm kan gå under tillbyggnad attefall om inte redan tillbyggnad attefall nyttjats på fastigheten.
 • Takkupa som är större än 15 kvm kräver bygglov och ställs mot gällande detaljplan och planbestämmelser.
 • Vid ingrepp på bärande konstruktion och takstolar kommer er kommun med största sannolikhet begära in konstruktionsritningar för startbeskedet.

Frågor och svar om takkupor

Vad är fördelarna med en takkupa?

En takkupa ger dig fler kvadratmeter golvyta och tack vare den ökade takhöjden kommer takkupan ge en känsla av att rummet är större.

Hur stor takkupa får man bygga utan bygglov?

Det finns två begränsningar man behöver förhålla sig till. Den ena är att takkuporna tillsammans inte får uppta mer än halva takfallet. Den andra begränsningen är att åtgärden inte får innebära något ingrepp i byggnadens bärande konstruktion.

Vad är halva takfallet?

Det är takfallets längd som avgör vad som räknas som halva takfallet.

Hur många attefallstakkupor får man bygga?

Du får på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har en befintlig takkupa bygga högst två stycken attefallstakkupor. Har byggnaden redan en befintlig takkupa får du bara bygga ytterligare en takkupa.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Bygglovsritningar

Från 2.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Konstruktionsritningar

Från 3.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita eget hus