Bygglov för garage.

I behov av fordonsförvaring? Vi fixar bygglov för garage med detaljerade ritningar.

Boverk – specialister på bygglovsritningar.

Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med era garageritningar inför ert kommande projekt! Vi skapar garageritningar helt efter våra kunders önskemål men kan också skapa en ritning utifrån våra egna idéer och förslag, om kund vill ha hjälp och input med handlingarna inför sitt bygglov eller bygganmälan för garage.

Garage – bygglov eller bygganmälan?

Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att ni ska veta om ni ska söka om ett bygglov eller en bygganmälan för garage. Här nedan kan ni se kriterier som kan ha betydelse beroende på vad ni ska söka. Ett garage kan antingen byggas fristående eller i anslutning till huset. Byggs garaget i anslutning till ert hus behövs det bygglov för tillbyggnad och kommer projekteras som en egen brandcell. Kontakta er kommun för att få ett utlåtande om hur ni ska gå vidare med bygglov eller bygganmälan för ert projekt.

Fristående garage som kräver bygganmälan:

 • Byggarean får högst vara 30 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjd får högst vara 4 m
 • Placerad 4,5 meter från tomtgräns, närmare kräver skriftligt medgivande från grannar

Garage som sitter ihop med huset – tillbyggnad:

 • Byggnadsarea får högst vara 15 kvm (yttermått) om garaget ska gå under attefallsregler, annars krävs bygglov tillbyggnad och prövning mot gällande detaljplan och bestämmelser
 • Garaget måste byggas som en brandcell om det sitter ihop med huset
 • Byggnadshöjd får inte vara högre än nock på befintligt hus

Skulle kriterierna ovan inte uppfyllas för bygganmälan behöver ni ansöka om ett bygglov. För ett bygglov finns det inga krav och kriterier utan bygglovet ställs mot gällande detaljplan eller bestämmelser för er fastighet. Det är då begränsningarna enligt detaljplanen eller andra bestämmelser som utgör vilka möjligheter som finns med garaget.

Vanligtvis brukar en detaljplan ha begränsningar rörande hur stor area som får bebyggas på fastigheten, detaljplanen kan även ange vilka materialval och utseende ni får ha på fasad, tak, fönster, dörrar och portar. Befinner ni er utanför detaljplanerat område kan det gälla andra bestämmelser, kontakta gärna er kommun för att ta reda på mer om vad som gäller för just er fastighet.

Frågor och svar om bygglov för garage.

Hur stort bör ett garage vara?

Den rekommenderade storleken för ett enkelgarage är minst 3,6 x 6 meter och för ett dubbelgarage rekommenderas minst 6 x 6 meter.

Får jag bygga ett garage utan bygglov?

Du behöver i regel alltid ett bygglov för att bygga ett nytt garage. I vissa fall behöver du även ett godkänt bygglov för att få utföra ändringar på ett redan befintligt garage.

Vad finns det för fördelar med ett garage?

Du minskar risken för väderslitage av både sol, snö, väder och vind. Du minskar även risken för inbrott och skadegörelse av dyra och kära ägodelar.

Vad räknas som ett garage?

Garage är en byggnad som är avsedd för parkering av fordon, då vanligtvis personbilar.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Bygglovsritningar

Från 2.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Konstruktionsritningar

Från 3.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita eget hus