Bygganmälan Friggebod

Vi har byggingenjörer som gärna hjälper dig med dina Friggebodritningar inför ditt kommande projekt! Vi utför ritningar för Friggebodar helt efter våra kunders önskemål men vi kan likväl själva skapa en ritning utifrån våra egna idéer och förslag om kund vill ha hjälp och input med handlingarna inför sitt bygglov eller bygganmälan.

Friggebodar som är helt bygglovsbefriade och anmälningsbefriade är begränsade till sammanlagt 15kvm på din fastighet. Det innebär att du kan bygga en Friggebod på 15 kvm eller exempelvis en Friggebod på 10 kvm och en på 5 kvm. 

Förråd och Friggebodar är komplementbyggnader och kräver endast en anmälan. Detta gäller ifall du uppfyller vissa kriterier. Något som är viktigt att tänka på om du bygger under Attefalls reglerna är att du har en begränsad yta. Det som gäller är en sammanlagd yta på 30 kvm mellan alla komplementbyggnader på fastigheten. Till exempel om du redan har byggt ett garage på 20 kvm under Attefalls regler får du bara nyttja 10 kvm till ett förråd. Bygger du med bygglov prövas din komplementbyggnad mot gällande detaljplan. Även andra lokala bestämmelser kan ses över.

Vi erbjuder alla våra tjänster till ett fast pris!

*

Bygglovsbefriade Friggebodar - generella regler

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåplansbostadshus på tomten
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • Den ska vara fristående
 • Tacknockhöjden får högst vara 3 m
 • Den ska placeras minst 4,5 m från gräns, annars krävs ett skriftligt medgivande från grannar
 • Att Friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
 • I vissa fall från kommun till kommun behöver du varken ett bygglov eller anmälan för att bygga ett förråd eller Friggebod
 • Sammanlagd area mellan en eller flera Friggebodar får högst vara 15 kvm
 • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
 • I vissa fall från kommun till kommun behöver du varken ett bygglov eller anmälan för att bygga ett förråd eller friggebod
 • Sammanlagd area mellan en eller flera friggebodar får högst vara 15 kvm
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåplansbostadshus på tomten
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • Den ska vara fristående
 • Tacknockhöjden får högst vara 3 m
 • Den ska placeras minst 4,5 m från gräns, annars krävs ett skriftligt medgivande från grannar

*

Vad behöver jag som kund skicka in vid min förfrågan?

Uppge gärna vilken kommun det är som gäller i din förfrågan. Skicka även gärna med enklare skisser eller bilder på dina visioner för ditt projekt. Detta för att vi ska kunna snabba på handläggningstiden så mycket om möjligt.

Vi på Boverk är med dig hela vägen och tar gärna över den större delen av bygglovsprocessen. Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Vi tycker detta är en både rolig och spännande process att få hjälpa våra kunder med och vi är dessutom rikstäckande!

Du är varmt välkommen att ringa oss på 010-603 90 00 eller maila oss på  vid övriga frågor. Våra telefontider är måndag till fredag mellan 08–17.

Få hjälp av mig!

Erik Assarsson
Projektör
Kontakta oss
Maximal filstorlek: 30 MB