Bygganmälan friggebod

Friggebod.

Bygglov eller bygganmälan för friggebod? Boverk hjälper dig.

Vi skapar ritningar.

Vi har byggingenjörer som gärna hjälper dig med dina friggebodritningar inför ditt kommande projekt! Vi utför ritningar för friggebodar helt efter våra kunders önskemål men vi kan även själva ta fram en ritning utifrån våra egna idéer och förslag om kund vill ha hjälp med handlingarna inför sitt bygglov eller bygganmälan.

När är friggeboden anmälningsbefriad?

Friggebodar som är helt bygglovs- och anmälningsbefriade är begränsade till sammanlagt 15 kvm på din fastighet. Det innebär att du kan bygga en friggebod på 15 kvm eller exempelvis en friggebod på 10 kvm och en på 5 kvm.

Då räcker det med bygganmälan för friggebod.

Förråd och friggebodar är komplementbyggnader och kräver endast en bygganmälan. Detta gäller dock ifall du uppfyller vissa kriterier. Något som är viktigt att tänka på om du bygger under attefallsreglerna är att du har en begränsad yta. Det som gäller är en sammanlagd yta på 30 kvm mellan alla komplementbyggnader på fastigheten. Till exempel om du redan har byggt ett garage på 20 kvm under attefallsregler får du bara nyttja 10 kvm till ett förråd. Bygger du med bygglov prövas din komplementbyggnad mot gällande detaljplan. Även andra lokala bestämmelser kan gälla.

Bygglovsbefriade friggebodar - generella regler:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåplansbostadshus på tomten
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • Den ska vara fristående
 • Tacknockhöjden får högst vara 3 m
 • Den ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs ett skriftligt medgivande från grannar
 • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
 • I vissa fall från kommun till kommun behöver du varken ett bygglov eller bygganmälan för att bygga ett förråd eller friggebod
 • Sammanlagd area mellan en eller flera friggebodar får högst vara 15 kvm

Frågor och svar om friggebodar:

Hur stor friggebod får man bygga utan ett bygglov?

Du får bygga en eller flera friggebodar på tomten helt utan bygglov. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvm och friggeboden måste placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.

Får en friggebod ha en toalett?

Ja, du får installera en toalett i din friggebod. Det du då behöver göra är att skicka in en bygganmälan din till kommun för vatten- och avlopp.

Vad är det för skillnad mellan en friggebod och ett attefallshus?

En friggebod får byggas på max 15 kvm medans ett attefallshus, som är en komplementbyggnad, får byggas på högst 30 kvm.

Får man ha både en friggebod och ett attefallshus på tomten?

Ja, det går bra att uppföra både en friggebod och ett attefallshus på tomten.

Våra färdiga paket.

Med våra färdiga paket får du alla bygglovshandlingar som du behöver till din ansökan.

Bygglovsritningar

Från 2.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Konstruktionsritningar

Från 3.900:-

 •  
  Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
 •  
  Konstruktionsberäkningar
 •  
  Dimensionering
 •  
  Konstruktionsdokumentation
 •  
  Övriga konstruktionshandlingar

Designa ditt hus

Att bygga nytt har aldrig varit enklare.

Rita hur du vill ha ditt hus och få omgående en offert.

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rita ditt eget hus